Sparky - Инструменти Спарки Елтос Ловече. Български инструменти Sparky
SPARKY

Кратка история на Sparky "СПАРКИ ЕЛТОС АД, Ловеч"

1961 - Създаване на завода
1965 - Начало на производството на електроинструменти
1966 - Покупка на първи лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 500,000 машини
1975 - Покупка на втори лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 1,000,000 машини върху 16 хектара производствена площ
1996 - Приватизация на завода от SPARKY GROUP
1997 - Сертификат ISO 9001(контрол на качеството в производствения процес)
1998 - Дружеството е регистрирано за търговия с акции на Българска Фондова Борса - София
2003 - Техническата лаборатория за изпитване на ръчни електроинструменти е сертифицирана по ISO/IEC 17025:1999
2004 - Сертификат ISO 14001 (съблюдаване на изискванията за опазване на околната среда във всеки един етап от производството)
2006 - Certified under OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System)
1997-2012 - Инвестиции в размер на 35 милиона Евро
2013-2015 - Инвестиционна програма за 8 милиона Евро.