Измервателни уреди и инструменти - Лазерни Нивелири и Ролетки, Микрометри, Дълбокомери, Амперметри и други

Измервателни уреди

В началото на всяка производствена дейност стоят измервателните инструменти. В съвременното строителство, монтажни и довършителни работи, в извършването на различни ремонтни дейности, се налага все по-широко използване на нивелири, шублери, лазерни и оптични нивелири, ролетки, микрометри, водомери, амперметри, волтмери, резбомери, луфтомери, мастари, ъгломери, дълбокомери. От тяхната прецизност и точност зависи качеството на крайния продукт и икономическата ефективност на дейността.