Блог

Блог

МИГ/МАГ / MIG/MAG – Метал Инертен Газ/Метал Активен Газ / Metal Inert Gas/Metal Active Gas

МИГ/МАГ / MIG/MAG – Метал Инертен Газ/Метал Активен Газ / Metal Inert Gas/Metal Active Gas      Този метод се използва за електро-дъгово заваряване в защитна газова среда на различни видове метали, в зависимост от използвания електрод –... прочетете още

РЕДЗ / ММА – Ръчно Електро-Дъгово Заваряване / Manual Metal Arc

РЕДЗ / ММА – Ръчно Електро-Дъгово Заваряване / Manual Metal Arc      Този метод се използва за електро-дъгово заваряване на различни видове метали, в зависимост от използвания електрод – черни метали, стомана, неръждаема сто... прочетете още

Съкращения и Символи на химически елементи - Заваряване

Съкращения и Символи на химически елементи Al - Алуминий B - Бор C - Въглерод Cr - Хром Co - Кобалт Cu - Мед Mn - Манган Mo - Молибден Nb - Ниобий Ni - Никел P - Фосфор S - Сяра Si - Силиций Sn - Калай Ti - Титан W - Волфрам V - Ва... прочетете още

Приноса на Оскар Килбер, основателя на ESAB

Приноса на Оскар Килбер, основателя на ESAB />
ОК са инициалите на Оскар Килберг, основателя на ESAB. Оскар Килберг пръв открива нова техника за заваряване и я развива под формата на обмазаните електроди. Тези изобретения са направени от ESAB. прочетете още